Healthcare Asset Tracking-projektet har til formål at teste og tilpasse en intelligent logistikløsning, der kan forbedre flowet og optimere sporbarheden af fysiske aktiver i og omkring hospitaler. Dette skal ske gennem systematisk og struktureret brugerinddragelse, hvor løsningen løbende rettes til i dialog med brugerne. Projektet inddrager en række private virksomheder og to meget store – og forskellige - hospitaler på tværs af regioner samt andre relevante aktører i værdikæden.